Sätra Trafikskola, Riskutbildning:

Utbildningen skall ge deltagarna verktyg i form av kunskap och insikt om hur negativa beteenden så som alkohol, andra droger och trötthet, samt hur andra faktorer kan påverka körförmågan.


Riskutbildningen för B-körkort innehåller två delar:

  1. Riskettan - En 3 timmars föreläsning som handlar om alkohol, andra droger och trötthet i trafiken. Eleverna måste vara delaktiga för att kunna bli godkända.

    (Under utbildningen kommer ni att få prova Fatal vision glasögon det vill säga promille glasögon. Det är specialdesignade glasögon som simulerar den visuella nedsättning som orsakas av alkohol och andra droger. Budskapet med detta är att få större inblick om hur alkohol påverkar ens kropps fysiska hanteringar och hur farligt det är att köra bil när man är berusad.)


  2. Risktvåan - Halkbana. Vi hjälper till att boka in risktvåan på en halkbanaVåra utbildningar kan förutom Svenska även hållas på Turkiska och Kurdiska.

Sürücü kurslarimiz isveççe haricinde Türkçe ve Kürtçe verilmektedir.


Sätra Trafik okulu, Risk eğitimi:

Eğitim katılımcılara alkol, diğer ilaçlar ve yorgunluk gibi olumsuz davranışların yanı sıra diğer faktörlerin sürüş kabiliyetini nasıl etkileyebileceği konusunda bilgilendirecektir.


B-ehliyet/sürücü belgesi için Risk eğitimi iki bölüme ayrılır:

  1. Risk bir - 3 saatlik bir kurs - Alkol, ilaç ve risk faktörlerin bilgilendireleceği bir seminarium, öğrencilerin bu dersten geçe bilmeleri için okulda bulunmaları ve aktif olmaları gereklidir.
  2. Risk iki - Buzsürüşü. Rezervasyon okul tarafından yapılmaktadır.